Home Обекти
Изработка и монтаж на нови съоръжения и мощности

Изработка и монтаж на нови съоръжения и мощности

Изработка и монтаж на нови съоръжения и мощности

Фирма "ДИНИНЖЕНЕРИНГ" ООД е специализирана в изработка и монтаж на нови съоръжения и мощности за металургичната, химическата, хранителновкусовата и топлотехническата промишленост

Строително монтажни дейности

Строително монтажни дейности

Строително монтажни дейности

ДИНИНЖЕНЕРИНГ ООД  е специализирана в извършването на строително монтажни дейности металургичната, химическата, хранителновкусовата и топлотехническата промишленост.

Ремонт и поддръжка на машини и съоръжения

Ремонт и поддръжка на машини и съоръжения

Тест 1

Ремонт и поддръжка на машини, оборудване и съоръжения от металургичната, химическата, хранителновкусовата и топлотехническата промишленост

Монтаж на метални резервоари

Монтаж на метални резервоари

Монтаж на метални резервоари

Монтаж на метални резервоари, цистерни, газголдери и силози и други такива по рулонен и листов метод.

Изработка и монтаж на метални конструкции

Изработка и монтаж на метални конструкции

Изработка и монтаж на метални конструкции

Изработка и монтаж на метални конструкции от листова и профилна ламарина, тръбопроводи и газоходи.

Заваряване и заваръчни работи

Заваряване и заваръчни работи

Заваряване и контролно заваръчни работи

Заваряване и контролно заваръчни работи на черни и цветни метали (без благородни) по всички методи.

Ремонт и поддръжка на кранове

Ремонт и поддръжка на кранове

Ремонт и поддръжка на кранове

Ремонт и поддръжка на кранове и подкранови пътища - демонтаж, ремонт и поддръжка на мостови, портални, козлови кранове,…

Демонтаж и рязане на скрап

Демонтаж и рязане на скрап

Демонтаж и рязане на скрап

Демонтаж и рязане на скрап на морално остаряло и нерентабилно оборудване, машини и съоръжения, метални конструкции, тръбопроводи и…

Антикорозионни покрития и боядисване

Антикорозионни покрития и боядисване

Антикорозионни покрития и боядисване

Нанасяне на антикорозионни покрития и боядисване на метални конструкции, тръбопроводи, газоходи, резервоари, газголдери и силози и други

Ремонт и поддръжка на машини

оборудване и съоръжения от металургичната, химическата, хранителновкусовата и топлотехническата промишленост.

Демонтаж и рязане на скрап

на остаряло оборудване, метални конструкции, тръбопроводи и газоходи, стари цистерни и други от черни и цветни метали.

Изработка и монтаж

на метални конструкции от листова и профилна ламарина, тръбопроводи, газоходи, резервоари, газголдери и силози.
Кремиковци АД  София

Извършвани са капитални, текущи и планови ремонтни дейности в Агломерационно производство, Коксхимическо производство, Доменно производство, Стоманодобивно производство, Металургични огнеупори, Феросплавно производство, Горещо валцоване, Студено валцоване, производство за тръби.

Стомана Индъстри АД Перник

Извършвани са капитални и текущи ремонтни дейности в Листопрокатен цех и Електро-стоманодобивен цех (ЕСДЦ)

"Аурубис България" АД

Пирдоп

От 1992 г. ДИНИНЖЕНЕРИНГ ООД извършва капитални ремонтни дейности в Металургично производство: газоходна система след топилна пещ, сушилни пещи, конвертори, анодни пещи, топилна пещ, филтри след топилна пещ.
В строителната програма на "Аурубис България" АД, ДИНИНЖЕНЕРИНГ ООД се включва с демонтаж на страи и монтаж на нови метални конструкции - стълби, площадки, парапети 65 тона от кота 0 до кота 34 на охладител след конвертор №2, монтаж на PVC тръбопроводи за въздух и шлам, опори, компенсатори и хамути в производство Нова рафинерия

Монджи Пекиджинк АД Стамболийски Капитални ремонтни дейности:
2004 г. - капитален ремонт на РМ1, демонтаж, монтаж и заварка на бака за зелена луга в ТЕЦ, ремонт на вентилатори в ТЕЦ, фундамент на корообелващ барабан
2005 г. - ремонт на варова пещ
2007 г. - ремонтни дейности по обекти в ТЕЦ - паралелни задвижки, обдухвачи, содогенерационен агрегат, помпи и тръбопроводи зелена луга, мешалка, вентилатори и други
МОК Асарел Панагюрище

Монтаж и заварка на флотационни клетки, монтаж и заварка на сливен тръбопровод ф 1020 с дължина 120 лм на ВЕЦ "Калето".

ТЕЦ Марица-Изток 1 Гълъбово

Изграждане на ТТ03 от въгледобивно производство (като подизпълнител на "Монтажи" София)

Ремонт и поддръжка на кранове

и подкранови пътища - демонтаж, ремонт и поддръжка на мостови, портални, козлови кранове, кранове стрелови тип и ел. телфери.

Заваръчни работи

Заваряване и заваръчни работи на черни и цветни метали (без благородни) по всички методи на заваряване.

Антикорозионни покрития

и боядисване на метални конструкции, тръбопроводи, газоходи, резервоари, газголдери и силози.